Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie jako uczelnia afiliowana do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjmuje podane przez UPJPII zasady dotyczące organizacji praktyk dydaktyczno-katechetycznych i psychologiczno-pedagogicznych. W związku z tym publikujemy następujące dokumenty: