Biblioteka

1. Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie gromadzi zbiory przede wszystkim z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego. Biblioteka służy głównie profesorom i studentom Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Rodzinie Wincentyńskiej, ale jest dostępna również dla innych czytelników.

2. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo prawo do wypożyczeń mają:

 • Członkowie Rodziny Wincentyńskiej,
 • Profesorowie i studenci ITKM,
 • Wykładowcy i studenci innych uczelni krakowskich,
 • Pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i kościelnych prowadzący badania naukowe i przygotowujący publikacje.

3. Szczegółowe zasady udostępniania

 • Zbiory wypożyczane są:
  • misjonarzom mieszkańcom domu stradomskiego w liczbie 15 książek na okres 3 miesięcy,
  • członkom Rodziny Wincentyńskiej – 10 książek na 2 miesiące,
  • wykładowcom ITKM – 15 książek na 3 miesiące,
  • wykładowcom innych uczelni – 10 książek na 2 miesiące,
  • studentom misjonarzom – 10 książek na 2 miesiące,
  • studentom ITKM -10 książek na 1 miesiąc,
  • studentom innych uczelni – 5 książek na 1 miesiąc.
 • Pozostałym czytelnikom zbiory Biblioteki udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 • Terminy wypożyczeń mogą zostać przedłużone pod warunkiem, że na książkę nie oczekuje inny czytelnik. Samodzielna prolongata możliwa jest w okresie ustalonego terminu wypożyczenia. Termin zwrotu książek przetrzymanych ponad czas określony regulaminem może zostać przedłużony wyłącznie przez pracownika Biblioteki.
 • W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu materiałów przed upływem terminu.
 • Poza Bibliotekę nie są wypożyczane stare druki, wydawnictwa do 1945 r., czasopisma oraz księgozbiór podręczny czytelni.
 • Czytelnicy zobowiązani są do zapisania się do Biblioteki i wypełnienia karty czytelnika. Studenci zapisywani są na podstawie indeksu i legitymacji studenckiej.
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia materiałów bez podania przyczyn.
 • Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać innym osobom.
 • W wypadku zagubienia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub zapłacić jego pięciokrotną wartość. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor Biblioteki może w porozumieniu z czytelnikiem ustalić inną formę rekompensaty.

4. Zamawianie i realizowanie zamówień

 • Udostępnianie książek następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem katalogu komputerowego w systemie Koha.
 • Książki wydane do 1945 r. i czasopisma zamawiane są za pomocą tradycyjnych rewersów.
 • Zamówienia realizowane są co godzinę.
 • Każdorazowo przed złożeniem zamówienia należy zwrócić książki przetrzymane ponad terminy określone w niniejszym regulaminie.

5. Zwroty

 • Po zwróceniu książek czytelnicy są zobowiązani do sprawdzenia swojego konta bibliotecznego i zgłoszenia ewentualnych nieścisłości.
 • Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku akademickiego studenci są zobowiązani do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek oraz sprawdzenia swojego konta bibliotecznego. Przedwakacyjne rozliczenie się z Biblioteką jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego.
 • Wypożyczenie książek na okres wakacji możliwe jest za zgodą Dyrektora Biblioteki.

6. Czytelnia

 • Czytelnicy mają wolny dostęp do materiałów zgromadzonych w czytelni.
 • Zasadniczo nie wolno wynosić zbiorów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym czytelni. W wyjątkowych przypadkach pracownik Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie na określony, bardzo krótki czas i po pozostawieniu na półce rewersu.
 • W czytelni można korzystać z własnych pomocy naukowych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.
 • Istnieje możliwość wykonania kopii tradycyjnych i cyfrowych ze zbiorów bibliotecznych według ustalonych zasad i cennika.
 • Zabrania się wnoszenia do czytelni jakichkolwiek artykułów spożywczych.
 • Ostatnie 15 minut przed zamknięciem Biblioteki przeznaczone jest na zwrot udostępnionych materiałów.

7. Sugestie zakupów

 • Propozycje zakupu nowych książek do Biblioteki można składać za pośrednictwem katalogu komputerowego (zakładka „Propozycje zakupu”) ze wskazaniem autora, tytułu, wydawcy i roku wydania.

8.Inkunabuły i starodruki

 • Inkunabuły i starodruki są udostępniane Księżom Misjonarzom i Siostrom Szarytkom, samodzielnym pracownikom naukowym oraz osobom ze stopniem naukowym doktora. Pozostali czytelnicy zobowiązani są przedłożyć pismo polecające od promotora, opiekuna naukowego bądź kierownika jednostki, w której są zatrudnieni.
 • Inkunabuły i starodruki udostępnianie są wyłącznie na miejscu, w czytelni.
 • Czytelnicy pragnący skorzystać z inkunabułów i starodruków proszeni są o wcześniejszy kontakt w pracownikiem Biblioteki.
 • Jednorazowo udostępnia się nie więcej niż trzy egzemplarze.

9. Korzystanie z materiałów bibliotecznych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

10. W przypadku niedostosowania się do postanowień regulaminu czytelnik może zostać okresowo pozbawiony prawa wypożyczania książek.

11. Biblioteka przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014 r.

———————————————————————————————————————————

Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działania systemu bibliotecznego i wypożyczania książek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do przetworzenia przez system biblioteczny. Osobom korzystającym z zasobu Biblioteki przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.