„Bracia zakonni są ważnym i niezbędnym elementem w mozaice powołań, z których składa się Kościół. Są oni dla świata świadectwem braterstwa przeżywanego według Ewangelii, na wzór Jezusa, który w tajemnicy Wcielenia stał się bratem każdego człowieka”.

papież Franciszek

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie organizuje trzyetapowy cykl formacji dla braci zakonnych. Jego założeniem jest integralny rozwój mężczyzn powołanych do służby w Kościele. Każdy z rocznych etapów składa się z trzech modułów:

  • spotkanie z Bogiem (rekolekcje roczne z kierownictwem duchowym i sztuka medytacji Słowem Bożym),
  • spotkanie ze sobą (trening psychologiczny i warsztaty grupowe),
  • spotkanie ze wspólnotą (kształcenie umiejętności braterskiego dialogu i pracy w grupie).

Krótko o formacji braci w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie:

  • 3-letni cykl formacji,
  • rekolekcje roczne (wrzesień),
  • 5 zjazdów co 2 miesiące (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec),
  • spotkania z braćmi z różnych zakonów i zgromadzeń,
  • warsztaty, wykłady i ćwiczenia prowadzone przez cenionych specjalistów.

Charakterystyka poszczególnych cykli:

CYKL A:

To etap wstępny, którego podstawowym założeniem jest odkrywanie spotkania z Bogiem jako fundamentu życia zakonnego mężczyzny.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowa Bożego I, kierownictwo duchowe, poznawanie siebie, życie we wspólnocie jako miejsce rozwoju.

CYKL B:

To etap pogłębiający, którego celem jest ukształtowanie postawy słuchania Słowa Bożego i modlenia się Nim. To poznawanie swoich zasobów i wyzwań osobowościowych, a także wprowadzenie do liturgii oraz teologii.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowem Bożym II, inteligencja emocjonalna, chrystologia, liturgika, teologia ślubów świętych.

CYKL C:

To etap praktyczny, którego celem jest nabycie umiejętności współpracy oraz prowadzenia grup formacyjnych w duchu służby w Kościele.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowem Bożym III, praca w grupie, teologia duchowości, teologia pastoralna.