Agenda

kalendarz akademicki

Agenda

Kalendarz Akademicki na działalność Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie na rok akademicki 2023/2024 semestr zimowy i letni studiów alumnów seminarium Instytutu Teologicznego.

Semestr ZIMOWY

 • 25.IX - rozpoczęcie wykładów I semestru
 • 30.IX - pielgrzymka UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 7.X - inauguracja roku akademckiego w ITKM
 • 16.X - inauguracja roku akademickiego na UPJPII
 • 27-29.X - formacja braci (1)
 • 2-3.XI - dni wolne od zajęć
 • 6-10.XI - praktyka katechetyczna roku V
 • 8.XII - dzień wolny od zajęć
 • 15-17.XII - formacja braci (2)
 • 22.XII - ostatni dzień zajęć przed świętami Bożego Narodzenia
 • 23.XII - 6.I - ferie świąteczne
 • 8.I - wznowienie zajęć po feriach
 • 20.I - ostatni dzień zajęć semestru zimowego
 • 22.I - 2.II - zimowa sesja egzaminacyjna
 • 2.II - ostateczny termin składania prac magisterskich (warunek wpisania na 12 semestr)
 • 3.II - rada pedagogiczna
 • 5-9.II - przerwa międzysemestralna

Semestr LETNI

 • 12.II - rozpoczęcie wykładów w II semestrze
 • 14-16.II - rekolekcje wielkopostne
 • 19-26.II - sesja poprawkowa
 • 23-25.II - formacja braci (3)
 • 27.III - ostatni dzień zajęć przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego
 • 28.III - 3.IV - ferie świąteczne
 • 4.IV - wznowienie zajęć po feriach
 • 19-21.IV - formacja braci (4)
 • 2.V - dzień wolny od zajęć
 • 9.V - egzamin magisterski
 • 10-16.V - rekolekcje przed święceniami prezbiteratu i diakonatu
 • 18.V - święcenia prezbiteratu i diakonatu
 • 7.VI - zakończenie wykładów
 • 14-16.VI - formacja braci (5)
 • 10-21.VI - letnia sesja egzaminacyjna
 • 22.VI - spotkanie przełożonych seminaryjnych
 • 16-20.IX - sesja poprawkowa
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.