Informacje dotyczące koronawirusa

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, postępując zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, stara się zapobiec zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, podejmując opisane niżej działania.

1. Wejście na teren Instytutu tylko w maseczkach zasłaniających usta i nos. Przy braku maski osoba ta powinna zabezpieczyć swoje drogi oddechowe np. maską antysmogową, szalikiem lub chustką.

Kryteria kliniczne spełnia osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • temperatura ciała wyższa niż 38°C
  • kaszel, duszność, problemy z oddychaniem

Kryteria epidemiologiczne dotyczą osoby, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jeden z następujących warunków:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym stwierdzono obecność koronawirusa
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie

2. Toalety znajdujące się w obiektach ITKM zostaną wyposażone w specjalistyczne żele do dezynfekcji rąk.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy:

1) skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną:
WSSE w Krakowie: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00 tel. 12 254 95 55; w pozostałym okresie tel. 667 881 188 (alarmowy);

2) udać się na najbliższy oddział chorób zakaźnych (Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych  Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, tel. 12 400 20 47 lub 12 400 20 20, klinika.zakazna@su.krakow.pl)

4. W punktach bezpośredniej obsługi pracowników, studentów i innych interesantów należy starać się zachować bezpieczną odległość, minimum ok. 2 m.

5. Pracownicy ITKM są proszeni o śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Stanowisko KRSWK w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.