Rektorzy Instytutu Teologicznego

Rektor jest przedstawicielem Instytutu na zewnątrz, przełożonym grona profesorskiego i pomocniczych sił naukowych, zwierzchnikiem i opiekunem młodzieży studiującej, czuwa nad prawidłowym nauczaniem w Instytucie oraz nad organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych, kieruje administracją Instytutu Teologicznego.

Ks. Józef Kryska

Rektor 1910 – 1925

Ks. Jan Weissmann

Rektor 1925 – 1931

Ks. Wilhelm Szymbor

Rektor 1931 – 1935

Ks. Jan Weissmann

Rektor 1935 – 1942

Ks. Józef Baron

Rektor 1945 – 1946

Ks. Wilhelm Szymbor

Rektor 1946 – 1949

Ks. Franciszek Wilim

Rektor 1950 – 1958

Ks. Wiktor Prądzyński

Rektor 1958 – 1963

Ks. Aleksander Usowicz

Rektor 1963 – 1964

Ks. Jan Zalewski

Rektor 1964 – 1970

Ks. Jan Dukała

Rektor 1970 – 1973

Ks. Gerard Dogiel

Rektor 1973 – 1978

Ks. Aleksander Usowicz

Rektor 1978 – 1979

Ks. Edward Formicki

Rektor 1979 – 1987

Ks. Bronisław Sieńczak

Rektor 1987 – 1994

Ks. Józef Kapuściak

Rektor 1994 – 1997

Ks. Kryspin Banko

Rektor 1997 – 2009

Ks. Józef Łucyszyn

Rektor 2009 – 2011

Ks. Paweł Holc

Rektor 2011 -2021

Ks. szczepan szpoton

Rektor 2021 -