Rektorzy Instytutu Teologicznego

Rektor jest przedstawicielem Instytutu na zewnątrz, przełożonym grona profesorskiego i pomocniczych sił naukowych, zwierzchnikiem i opiekunem młodzieży studiującej, czuwa nad prawidłowym nauczaniem w Instytucie oraz nad organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych, kieruje administracją Instytutu Teologicznego.

Rektor

Ks. Józef Kryska

Rektor 1910 – 1925
Rektor

Ks. Jan Weissmann

Rektor 1925 – 1931
Rektor

Ks. Wilhelm Szymbor

Rektor 1931 – 1935
Rektor

Ks. Jan Weissmann

Rektor 1935 – 1942
Rektor

Ks. Józef Baron

Rektor 1945 – 1946
Rektor

Ks. Wilhelm Szymbor

Rektor 1946 – 1949
Rektor

Ks. Franciszek Wilim

Rektor 1950 – 1958
Rektor

Ks. Wiktor Prądzyński

Rektor 1958 – 1963
Rektor

Ks. Aleksander Usowicz

Rektor 1963 – 1964
Rektor

Ks. Jan Zalewski

Rektor 1964 – 1970
Rektor

Ks. Jan Dukała

Rektor 1970 – 1973
Rektor

Ks. Gerard Dogiel

Rektor 1973 – 1978
Rektor

Ks. Aleksander Usowicz

Rektor 1978 – 1979
Rektor

Ks. Edward Formicki

Rektor 1979 – 1987
Rektor

Ks. Bronisław Sieńczak

Rektor 1987 – 1994
placeholder-1.jpg

Ks. Józef Kapuściak

Rektor 1994 – 1997
placeholder-1.jpg

Ks. Kryspin Banko

Rektor 1997 – 2009
placeholder-1.jpg

Ks. Józef Łucyszyn

Rektor 2009 – 2011
placeholder-1.jpg

Ks. Paweł Holc

Rektor 2011 -