Inaguracja roku akademickiego ITKM 2020

Rok Akademicki w naszym instytucie rozpocznie się 1 października a w dniu 3 października 2020 r. odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2020-2021, który jest 286 rokiem nauczania teologii w domu Stradomskim, 111 rokiem od założenia Instytutu, 46 rokiem od podpisania umowy o współpracy z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i 12 rokiem współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Mszę św. koncelebrowana o godz. 9.30 w kościele będzie przewodniczy nowy Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII a po mszy św. uroczystość inauguracyjna w auli Instytutu.

Szczegółowy program inauguracji roku akademickiego:

Read More