Inaguracja roku akademickiego ITKM 2020

Rok Akademicki w naszym instytucie rozpocznie się 1 października a w dniu 3 października 2020 r. odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2020-2021, który jest 286 rokiem nauczania teologii w domu Stradomskim, 111 rokiem od założenia Instytutu, 46 rokiem od podpisania umowy o współpracy z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i 12 rokiem współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Mszę św. koncelebrowana o godz. 9.30 w kościele będzie przewodniczy nowy Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII a po mszy św. uroczystość inauguracyjna w auli Instytutu.

Szczegółowy program inauguracji roku akademickiego:

  • Msza św. pod przewodnictwem Księdza Dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII (ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII)
  • Przejście do auli ITKM
  • Gaude Mater
  • Przemówienie Księdza Rektora ITKM (ks. dr Paweł Holc CM)
  • Przemówienie Wielkiego Kanclerza ITKM – Księdza Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy (ks. dr Kryspin Banko CM)
  • Przemówienie Księdza Dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII (ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII)
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wykład inauguracyjny pt. Folklor jako przedmiot zainteresowanie językoznawców (p. dr Barbara Żebrowska-Mazur, UJ Kraków)

Więcej podobnych

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.