Procedura dyplomowania

Studia na ITKM kończą się otrzymaniem dyplomu magisterskiego wydawanego przez UPJPII. Informacje dotyczące procedury dyplomowania i związanego z nią składania pracy dostępne są na stronie UPJPII pod adresem: https://dzn.upjp2.edu.pl/porcedura-dyplomowania.